Pravila privatnosti

Tvrtka Besthome nekretnine d.o.o. OIB: 78052592272 (dalje samo „Besthome“) kao voditelj obrade u smislu Zakona 18/2018 Z.z. ( dalje samo „Zakon“), s ciljem ispunjenja obveza i uvjeta ustanovljenih važećim pravnim normama, a posebno Zakon i Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ("GDPR") i informiranja zainteresiranih osoba ("Osoba") o njenim pravima i, u interesu korektnih međusobnih odnosa, Home reality je pripremio ovaj informativni dokument.

Informacije o obradi osobnih podataka od strane tvrtke Home reality

1. Osobni podaci

Osobni podaci su bilo koje infromacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Osoba).

2. Obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka bilo automatiziranim, bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem li stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3. Ugovor

Pod pojmom Ugovor se podrazumijeva ugovor o posredovanju u prodaji/najmu nekretnina, o pružanju usluga odnosno svaki ugovor sklopljen između Osobe i Besthome čiji predmet je pruženje/iznajmljivanje usluga ili predmeta Osobi.

4. Opseg obrade osobnih podataka

Home reality se uglavnom bavi sljedećim uobičajenim (neosjetljivim) osobnim podacima: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa prebivališta (davanje takvih osobnih podataka je zahtjev koji je potreban za sklapanje Ugovora, bez njih nema sklapanja ugovora);

U slučaju da Osoba pristupa na web stranice koje pripadaju Besthome-u (i to: besthome.hr) također se obrađuju: IP adresa, kolačići i identifikator internetskog preglednika (davanje tih osobnih podataka je ugovorni zahtjev).

5. Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka:

Realizacija uzajamno sklopljenih Ugovora (u prošlosti kao i u budućnosti) komunikacija s Osobom (npr. slanje novosti i informacija , automatski generiranih upozorenja, usklađivanje podataka u porezne svrhe) u svrhu arhiviranja i radi osiguranja ispravnog rada poslužitelja (hosting poslužitelja besthome).

6. Izvori osobnih podataka:

Obrađeni osobni podaci su dobiveni od Osobe u Ugovoru ili na drugi način (na primjer telefonski, pisanim putem, e-mailom)

7. Period čuvanja osobnih podataka 10 godina od davanja privole.

8. Prava Osobe

Osoba ima pravo tražiti od Besthome-a:

- pristup osobnim podacima koje obrađuje Besthome, a koji se tiču Osobe, - ispravak osobnih podataka koje obrađuje Besthome,
- brisanje osobnih podataka koje obrađuje Besthome,
- ograničavanje obrade osobnih podataka,

Osoba također ima pravo:

- na ograničenje obrade osobnih podataka obrađivanih od strane Besthome-a
- na prijenos osobnih podataka obrađivanih od strane Besthome-a,
- podnijeti zahtjev za pokretanjem postupka u skladu s člankom 100 Zakona da se

izravno tiče njegovih prava utvrđenih zakonom

9. Ukidanje privole

Osoba ima pravo povući i/ili ukinuti svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku

10. Identifikacijski podaci voditelja obrade.

Naziv tvrtke: Besthome nekretnine d.o.o., Vlaška 68, 10000 Zagreb

OIB: 78052592272

11. Odgovorna osoba u smislu zaštite osobnih podataka.

Sara Kerep , e-mail: info@besthome.hr